Vrouwen van Nu

Er zijn op dit ogenblik problemen met de weergave van de foto's. Google heeft het een en ander veranderd met de fotosites. Hopelijk is het van tijdelijke aard. De foto's zijn nog wel te zien via deze link. Alleen het probleem daar is, dat er geen volgorde in zit en dat het een heel gezoek is om de juiste foto's te vinden. Het heeft de aandacht van de webmaster.

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is opgericht op 14 oktober 1930. Op de landelijke jaarvergadering in 1999 is besloten om in het vervolg NBvP te gebruiken met daaraan toegevoegd: Vrouwen van Nu, toen werd de officiële naam NBvP, Vrouwen van Nu. In 2013 is de toevoeging NBvP helemaal komen te vervallen en is de naam gewijzigd in Vrouwen van Nu.

De afdeling heeft 198 leden en er zijn ongeveer 25 commissies en clubs waaraan ze kunnen meedoen. Het verenigingsjaar loopt van september t/m mei. Iedere maand is er een afdelingsavond met een lezing, film, diapresentatie, boekbespreking, enz. Op de feestavonden, Kerstavond en Nieuwjaarsvisite, is er meestal een feestelijk programma.

 
Hoe is het begonnen in Winschoten
 

Op 13 januari van het jaar 1958 werd op initiatief van mevrouw Olsder-Ter Horst en met medewerking van de afd. Beerta een voorlopig comité opgericht, bestaande uit de dames: de Jong, Mooi, Westers, Sebens, Veenstra, Elzen en Olsder. Ieder lid van het comité zou proberen 5 dames mee te krijgen voor de “avond” op 24 januari. In “Hotel Smid” waren die avond 47 dames bijeen om te luisteren naar de toenmalige provinciaal secretaresse van de Bond, mevrouw Reijntjes-Kleinsma. Aan het eind van de avond werd de afdeling Winschoten opgericht. Inmiddels is de afdeling gegroeid van 47 leden naar 198 leden waar heel veel activiteiten worden gedaan en veel cursussen worden gegeven.
 
De missie van de Bond (in al die jaren niet veranderd) is: De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkelingen willen werken en die met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
Bestuur Vrouwen van Nu afd. Winschoten:
   
Voorzitters(duobaan):

G. Gringhuis-Katuin
Rosa Caninalaan 16, 9674 ED Winschoten
telefoon: 0597 420471
e-mail: grietje@katuin.eu

N. Muysson-Rijks
Reelaan 26, 9675 NW Winschoten
telefoon: 0597 417622
e-mail: 
muysson-h@hetnet.nl


Secretaris:   
       
H.Bos
Kastanjelaan 12
9674 BE Winschoten
e-mail: harminabos@Hotmail.com

Penningmeester:

B. Brink-Twiest
Vossenkamp 217, 9675 KG Winschoten
telefoon: 0597 417448
e-mail: bekabrink@hotmail.nl

Contactpersoon Convo's:

A. Bakker-From
Reelaan 24, 9675 NW Winschoten
telefoon: 06 53589603 / 0597 415148
e-mail: annet.bakker45@gmail.com

Algemeen bestuurslid:

S.M. Kuiper-Ottevanger   
Tulpstraat 26, 9675 GL Winschoten
telefoon: 0597 420129   
e-mail: sophiakuiperottevanger@hotmail.com

E. de Haas
Populierenweg 52
9674 JT Winschoten
e-mail: e.de.haas@live.nl