Culturele Commissie

De commissieleden organiseren o.a. het bezoeken van voorstellingen in ‘de Klinker’ en uitstapjes naar tentoonstellingen.

Leden:

G.Algera, tel. 416136 / gealgera@outlook.com
R. de Haan-Wesseling, tel. 430150 / roelfjehw@gmail.com
G. van Harskamp-Korevaar, tel. 414751 / gerrievanharskamp@hotmail.com
H.J.Korporal, tel.417409 / helgakorporal@ziggo.nl


Verslag van de excursie naar kamp Sellingerbeetse.

Woensdag 8 mei, 2019, brachten we met de culturele club een bezoek aan het Kamp “Sellingerbeetse “.
We werden ontvangen door een van de vrijwilligers die ons het hele verhaal vertelde over het kamp.
Het kamp is voor vijf doelgroepen gebruikt.

1) Het kamp werd  in 1935 ingericht voor de werkverschaffing.

2) In 1939  voor werklozen uit het hele land.

Jan Buiskool, voormalig dominee, en later burgemeester van Vlagtwedde en later in Delfzijl was rijksinspecteur van de werkverschaffing en hij had een plan gemaakt om werklozen voor hun uitkering te laten werken. Westerwolde was de omgeving waar de grond ontgonnen werd.  Honderden mannen werden tewerkgesteld en moesten de hele dag in groepen van 10 personen het gebied afgraven.  Ieder had zijn eigen schep en hield die altijd bij zich ook als ze naar huis gingen. Zij waren zelf verantwoordelijk voor de schep en als die stuk was werd er salaris ingenomen. De mannen die in de omgeving woonden gingen ‘s avonds naar huis.  Maar de mannen die verder uit het land kwamen sliepen in de barakken. De omstandigheden waren zwaar. De hygiëne was  slecht.  Men zat onder de luizen en vlooien.  Er was weinig gelegenheid om zich te wassen.  
Aan het eind van de dag kwam de stokloper langs. Dat is iemand die met een stok ging meten hoeveel de ploeg gegraven had en daar werden ze naar uitbetaald. Had je geluk dat je in een ploeg werkte die gewend was aan zwaar werk verdiende je meer.  Buiskool trad op met harde hand. Kwam men te laat dan werd er  minder uitbetaald. 
De werknemers  kwamen via Winschoten met de tram Ol Graitje naar Sellingen en vandaar uit moesten ze lopen naar het kamp. Iedere maandag om 10.00 uur vertrok de tram uit Winschoten naar Sellingen.  Om 12.00 uur moest iedereen aanwezig zijn. Was men dat niet dan werd er geld afgetrokken van hun weekgeld.

3) In januari 1942 werden er Joodse mannen ondergebracht. Zij kwamen uit Amsterdam en zetten het werk voort. Men kreeg eerst nog redelijk te eten maar dat werd steeds slechter. De bezetter vond het niet nodig hen eten te geven. De mannen trokken de omgeving in om voedsel te vragen bij de bevolking.
In de nacht van 2 op 3 oktober werd het kamp omsingeld en werden de Joodse mannen naar Westerbork vervoerd. Hen werd verteld dat ze zouden worden herenigd met hun vrouw en kinderen. Ze moesten lopen naar  het station van Stadskanaal. In Westerbork werden ze inderdaad herenigd met hun familie die men uit Amsterdam had laten komen. Daarna zijn ze afgevoerd naar Auschwitz en bijna niemand is teruggekomen.

4) In 1944 werd het kamp gebruikt voor mannen die door de bezetter waren opgepakt en werk voor de Duitsers moesten verrichten . Eerst werd men bij de boeren in de omgeving te werk gesteld daarna moesten  men  naar Duitsland om daar  als dwangarbeider te werken.

5) In 1945 werd het kamp gebruikt voor de NSB vrouwen en kinderen. Zij waren aanvankelijk gevlucht naar Lunenburg. Mussert liet de vrouwen en kinderen later overbrengen naar  het kamp. Het kamp werd een  interneringskamp voor de NSB en SS. Er werden wachttorens gebouwd en het kamp werd omsloten.


In februari 1948 werd het kamp gesloten en werd het tot 1986 gebruikt voor opslag voor het Staatsbosbeheer. De barakken werden afgebroken en werden verkocht als schuren voor de boeren in de wijde omgeving.  Alleen de barak waar de kampbeheerder woonde is blijven staan. Dit gebouw is opgeknapt in 2011 en dient nu als voorlichtingscentrum. Men is bezig met nog een barak te plaatsen.
Rondom de barak staan enkele monumenten uit het verleden van de  arbeiders die het  gebied hebben afgegraven.
Op 4 mei worden er kransen gelegd bij verschillende monumenten op het terrein
Het was een interessante excursie die door 7 dames van onze afdeling belangstellend werd beleefd.

Gé Algera

foto's: https://photos.app.goo.gl/hWiq8mXrqEMachnp8


Excursie naar het vestingmuseum in Oudeschans op 25 april 2018

We werden ontvangen met een kopje thee /koffie door Dineke Smid. 

Zij liet ons eerst een introductiefilmpje zien van de geschiedenis van het vestingstadje Oudeschans

Oudeschans is het kleinste Oost-Groningse vestingdorp in de provincie Groningen. In dit museum worden de schansen in de omgeving belicht. Het is de omgeving  waar de 80 jarige oorlog met Spanje in 1568 begon. Er worden hier voorwerpen tentoongesteld die in die tijd gebruikt werden. Deze voorwerpen zijn gevonden tijdens de archeologische opgravingen in de jaren tachtig. Oudeschans, toen Bellingwolderschans  genoemd,  kreeg de vorm van een onregelmatig vierhoek. Het lag aan het open water van de Dollard. In de 16 de eeuw is de Bellingwolderzijl aangelegd in de Westerwoldsche A. 

De vesting werd aangelegd in 1593 door graaf Willem Lodewijk van Nassau. Hij kwam hier aan met 150 schepen en 2200 man krijgsvolk. 

In de jaren 1659  tot 1672 kreeg Oudeschans opnieuw weer betekenis   in de strijd tegen de Bisschop van Munster (Bommen Berend). 

En in de Franse tijd, 1795,  was de vesting nogmaals van betekenis. 

De hele geschiedenis is op grote informatieborden te lezen. Bij de reconstructie van de vesting in de jaren tachtig werden sporen van wallen, grachten en bastions geaccentueerd, waardoor er een duidelijk beeld is te zien van een deel van de oorspronkelijke vestingvorm. 

In het museum worden naast de geschiedenis van de schansen ook wisselende tentoonstellingen gehouden. Momenteel is er een tentoonstelling over de Groninger Kolken. Een kolk is een voorziening om het regenwater af te voeren en is aangesloten op het regen- of vuilwaterriool maar kan ook rechtstreeks naar het oppervlaktewater afvoeren. 

Het IVN is bezig om alle kolken in het Oldambt te registreren en voor het voetlicht te brengen. Het project: ”Kolken in de Duurzaamheid”.   

In 1961 waren er nog  op tachtig plaatsen kolken zichtbaar. 

Momenteel heeft men er 25 terug gevonden .

Binnenkort worden er opgravingen gedaan in een kolk in de buurt van de parkeerplaats bij Oudeschans. 

Het bestuur van het Vestingmuseum is zeer benieuwd wat er gevonden wordt.  Alles zal dan later tentoongesteld worden in het museum.

We kregen een goed beeld van de geschiedenis van de vestingstad   door middel van de informatieborden, de tentoongestelde voorwerpen en van de uitleg die we kregen van de gids Dineke Smid.    

Verslag en foto’s: Gé Algera

Link naar de foto's: 
https://photos.app.goo.gl/nuqRmr01XOdrPvF12


Excursie naar het Heimatmuseum Rheiderland in Weener in Duitsland 27-09-2017

Het was een prachtige zonnige najaarsdag op woensdag 27 september. We verzamelden ons op de parkeerplaats aan de Jachtlaan. Maar liefst 18 leden gingen mee naar het museum. 
We werden verwelkomd door twee dames en kregen eerst een theetafel. Er stond heerlijk gebak op de tafel. We dronken de thee zoals men het in die streek gewend was en doe je een  klein klontje suiker eerst in het kopje daar werd dan thee opgeschonken. Daarna laat je over de bolle kant van een lepeltje een beetje melk op het klontje in het kopje vallen. Daarna ontstaat er een rookpluimpje.

Het Heimat Rheiderland museum  toont in 14 afdelingen de geschiedenis van de regio van archeologie, landbouw, handwerk, kerkgeschiedenis, wooncultuur tot en met de steenbakkerij en hoe het schiereiland zich in 3000 jaar heeft ontwikkeld.
  
 Na de thee begon de rondleiding. We kregen eerst een gedeelte te zien over de geschiedenis van de streek.  We zagen de opgravingen van vazen en andere gebruiksvoorwerpen die de archeologen hebben gevonden.  Zo gingen we door de tijd met al zijn leefgewoontes en omstandigheden waarin men woonde en werkte.  Ook heel veel herkenning, immers de streek grenst aan die van ons. Men heeft in het museum alle  soorten van bedrijvigheid tentoongesteld. We zagen hoe men stenen bakte en hoe de daken geïsoleerd werden door stro onder de dakpannen te leggen. In de wat grotere boerderijen had men een tredmolen waarin een paard de molen trok om te karnen. 
Een bakkerij uit de vroegere jaren, opticien, hoedenmakerij, schoenmakerij en hoe men de was deed  tot aan het vervoer met de hondenkar tot aan de koets. Het boerenleven en het kerkelijk leven van rijk tot arm. Het is een prachtig museum. Na bijna  twee uur namen we afscheid van onze gastvrouw en gingen  we weer naar Winschoten. 

Gé Algera  tekst en foto’s   

Link naar de foto's: https://photos.app.goo.gl/NETM3n5PM6U9c5IT2       


Verslag excursie naar Kloosterboerderij "Bleijendael" in Sellingen 
op vrijdag 24 maart 2017

Op een zonnige lentedag vertrokken 14 leden op uitnodiging van de Culturele Commisie naar de nieuwe Kloosterboerderij "Bleijendael" te Sellingen. 
We maakten gebruik van de auto's van 3 leden.
4 jaar geleden is de boerderij opgezet door Anita en Peter Kuyer. Een bekend echtpaar die voorheen de boerderij ""Blijendael" in Blijham runde.
In de refter verwelkomde Peter ons onder genot van een kopje koffie of thee, met daarbij een heerlijke kloostermop. Peter deed een humoristisch verslag van hun wel en wee in Blijham. Niet altijd gemakkelijk!  Door omstandigheden werd de bedrijfsvoering moeilijk. Op den duur was het niet meer rendabel om dit bedrijf voort te zetten.
Een bekende lijfspreuk uit de familie was ''De diepte van het dal bepaalt de hoogte van de berg".
Crowdfunding bracht de oplossing.
De boerderij en het vee in Blijham werden verkocht. Bij Anita en Peter begon het te kriebelen om iets nieuws te beginnen maar wat en waar? 
Geen eenvoudige zaak.
Op zoek naar een nieuwe plek om iets te beginnen, werd die door toeval gevonden. Bij een zoektocht door Westerwolde, waar men op een gegeven moment was verdwaald, kwamen zij in gesprek met een bewoner in die buurt. Deze vertelde dat daar een stuk grond te koop was. Er mocht op gebouwd worden. In de grond werd een kloostersteen gevonden. 
Het idee was daardoor geboren. Via een makelaar werd de grond gekocht. 
Het begon vreselijk te kriebelen. Door speurtochten in de desbetreffende archieven kwam men te weten dat er in de 15e eeuw 15 kloosterboerderijen hadden gestaan.
Peter tekende een ontwerp hoe het geheel er uit zou moeten zien. Er moest een woonhuis voor het gezin, een stal voor de Groninger Blaarkopkoeien, een winkel en een restaurantgedeelte in gesitueerd worden. Een bouwvergunning werd bij de gemeente Vlagtwedde ingediend. De gemeente was akkoord. 
Wel werden er nog 44 bezwaarschriften tegen de bouw ingediend, waarvan 43 ongegrond werden verklaard. Er moest  alleen iets aan de lichtvervuiling worden gedaan. Roodgekleurde lampen in de stal brachten de oplossing.
Eindelijk kon de bouw beginnen. Op internet werden allerlei historische bouwmaterialen gevonden. Zo 50.000 kloosterstenen in Hongarije. 
Deze moesten met de hand afgebikt worden!
Ook werd een muurplaquette uit het klooster Kadier en Keer op de kop getikt. En een front van een orgel. 
Een buiten geplaatste luidklok was afkomstig van de Bernadettekerk in Rijswijk.

Na de uitvoerige uitleg van Peter over de totstandkoming van deze Kloosterboerderij konden we nog een film zien over het leven van de monniken in deze boerderijen.
Daarna konden we het gehele complex nog bekijken, iets kopen in de winkel of de kalfjes van één, twee en drie weken bekijken.

Voor de vele mogelijkheden die er nog meer mogelijk zijn, kijk dan op www.kloosterboerderij.nl

Verslag: Hennie Stevan-Bathoorn
Foto’s: Gé Algera


Uit eten bij de Campus in Winschoten.

Het bestuur van Vrouwen van Nu ging op 24 januari  jl. met de CultureleCommissie uit eten naar het restaurant van de Campus in Winschoten, school voor beroepsonderwijs. We hebben ons verzameld om 17.15 uur in de centrale hal van de Campus. Er waren 25 dames aanwezig.  Er stonden 5 prima gedekte tafels klaar! Leerlingen van de opleiding, gastheer en gastvrouw heten ons welkom en serveren het menu. De leerlingen van de opleiding kok stellen het menu samen en bereiden de maaltijd. Het was een 5 gangen menu!
Als amuse  kregen we een gevuld ei, hierna volgde een eikenbladsalade met walnoten en geitenkaas + een bruin broodje met boter. Daarna werd er een groentesoep geserveerd. Als hoofdgerechtkregen we aardappelpuree, sperzieboontjes omwikkeld met bacon en kalkoenfilet met kerriesaus. Als dessert tiramisu met een toef slagroom. Ter afsluiting kon je nog een kopje koffie/thee bestellen.  

De dames hebben genoten van dit voortreffelijk menu en de bediening was geweldig! 

We hebben nog een enquête  ingevuld en volgens mij waren de leerlingen en hun docent hier vast heel blij mee! Het was een gezellig uitje en voor herhaling vatbaar!

Verslag en foto’s: 
Harmina Bos

Campus Eten 24-01-2017

Bezoek aan Het Behouden Blik op 10 november 2016

Met acht personen gingen we naar Uithuizermeeden. Carin van der Wal ontving ons in het kleinste museum  met koffie/thee met appeltaart. Met veel enthousiasme vertelde ze over het museum en over de blikken die er stonden.  Ze was in mei dit jaar bij ons op de afdelingsmorgen geweest met Blik op de vijftiger jaren. De tentoonstelling was nu weer gewisseld. We kregen nu onder andere iets te horen over de chocolade fabrieken en ze liet ons kleine stukjes chocolade proeven. We hoorden over de fabricage en van de verschillende soorten puur, melk en witte chocola en hoeveel cacao er in zit.
De Tiktak fabriek organiseerde in de jaren na de oorlog excursies naar hun fabriek en aansluitend een gezellig middagoptreden van artiesten zoals Willie Walden en Piet Muyselaar Bij de producten zaten punten en als  men voldoende punten had gespaard kon men zich opgeven voor een dergelijke excursie naar de fabriek. Eén van ons gezelschap vertelde dat haar ouders ook een kruidenierswinkel hadden en dat zij op die manier ook een keer mee is geweest. Carin is nu bezig om zoveel mogelijk van alle koffiebranders informatie te krijgen. Ze wil dit in een boek gaan vastleggen zodat de geschiedenis van de koffiebranders en hun fabrieken bewaard blijft.

Verslag en foto’s: Gé Algera


Link naar de foto's

Behouden Blik 10-11-2016

Excursie Gut Altenkamp

Op vrijdag 7 oktober 2016 brachten we met de Culturele Commissie een bezoek aan het landgoed “Gut Altenkamp”  in Aschendorf in Duitsland. “Gut Altenkamp” is een landhuis uit 1728 waar kunstexposities worden gehouden. Het landgoed is omringd door een gracht en het park is  ontworpen door de architect Peter Pictorius.  In 1723 kocht Bernhard von Velen het landgoed en bouwde er een groot herenhuis en richtte de tuin in. In 1981 werd het gehele landgoed verkocht aan de stad Papenburg. Vanaf mei tot oktober worden er exposities gehouden. In de tuin vinden er ‘s zomers concerten plaats. 
We werden rondgeleid door het landhuis. In 20 kamers hingen de schilderijen van Friedel Anderson. Om te mogen exposeren moet de kunstenaar minstens 100 werkstukken kunnen leveren. De onderwerpen van deze kunstschilder waren zeer divers. 
Er bevonden zich ook een aantal schilderijen uit de omgeving van Aschendorf en Papenburg onder de collectie. 
Na de rondleiding zijn we gaan koffie drinken bij de firma Klahsen Schuhe & Mode in Aschendorf.  We hadden nog een halfuurtje over om even in de winkel te kijken.  

Verslag en foto’s: Gé Algera      

Link naar de foto's.

VVN 07102016Uitstapje naar Kunstzentrum Coldam.

Op  woensdag  12 april vertrokken we  met  12 dames naar  Duitland waar  een bezoek werd gebracht  aan Kunstzentrum  Coldam.  De uit  Nederland afkomstige kunstenaars  Gemma  Maas en Vincent van Leeuwen wonen daar nu ruim 9 jaar met hun kinderen in een oude, door hun zelf gerenoveerde boerderij uit 1895, waar alle ruimte is voor wonen, werken en exposeren. Ook stellen ze de ruimte aan andere kunstenaars beschikbaar die daar kunnen exposeren en er worden geregeld grensoverschrijdende festivals voor muziek, kunst, theater en dans georganiseerd.
Vincent vertelde ons uitvoerig hoe ze hier terecht waren gekomen vanuit Bodegraven waar ze nog steeds een galerie hebben. Het paar was oorspronkelijk van plan om naar Noorwegen te emigreren maar dat ging op het laatste moment niet door. De wens voor meer ruimte en rust bleef en na lang zoeken zijn ze uiteindelijk in Coldam neergestreken.
 We kregen een rondleiding door het atelier en we zagen prachtige glasobjecten. Na de rondleiding dronken we gezamenlijk een kopje koffie of thee en daarna kregen we een demonstratie van de toegepaste techniek. Stukjes glas worden in vorm gesneden, zorgvuldig schoongemaakt, in laagjes gestapeld en met elkaar verbonden door een speciale onzichtbare lijm. Monnikenwerk en in uren gerekend onbetaalbaar en nog niet te vergeten de ontwerpfase die eraan vooraf gaat. Zoals bij alle kunstenaars is het geen vetpot maar zij hebben  o.a. naam gemaakt met een portret van  prinses Beatrix  die nu in paleis het ‘t Loo in Apeldoorn staat  en zij krijgen  opdrachten  van bedrijven , overheden  en particulieren. Een mooie combinatie van hobby en werk.
 Het was een bijzonder leerzame en gezellige middag en voor iedereen die er niet bij was:
jullie hebben wat gemist!

Hartelijke dank aan de dames van de culturele commissie.

18-04-2016. Geke Garrelts.

Zie ook:  www.kunstzentrumcoldam.com  en www.glasopglaskunst.com

Foto’s: Marga de Maar

cultcomm042016

Expositie “Onder Vuur”


Op 17 februari 2016 zijn we met de Culturele Commissie naar het museum “Oude Wolden” geweest.

Daar is een tentoonstelling samengesteld over de periode 1665-1666. 
Prins Bisschop Bernhard von Galen, beter bekend als Bommen Berend, viel met duizenden soldaten  de Republiek der Nederlanden binnen. Hij werd in twee maanden tijd verslagen. We kregen een rondleiding en hoorden bijzondere verhalen over deze oorlog. Niet alleen de huursoldaten zaten in het leger. 
Hun vrouwen en kinderen reisden in de achterhoede mee. Na een bloedige slag moesten de vrouwen bij de gesneuvelden langs om de bezittingen mee te nemen van de dode soldaten. Bommen Berend heeft na een zevental jaren nog een poging gedaan om het Noorden van ons land in te nemen. Ook dit liep uit op een nederlaag. Deze tweede poging is bekend van de datum 28 augustus wanneer het Gronings Ontzet nog altijd wordt gevierd. Om niet alleen de slechte kant van Bommen Berend te laten zien is een gedeelte van de tentoonstelling gewijd aan de mens Bommen Berend. Hij is geboren in een protestants gezin. Zijn vader kwam in de gevangenis en zijn moeder was niet in staat om hem op te voeden. Hij werd bij zijn katholieke familie opgevoed. Hij wilde dat de katholieke kerk gezuiverd werd van alle misstanden. Hij liet alle parochies controleren en gaf als beloning geschenken aan de plaatselijke parochies. De tentoonstelling zag er verzorgd uit. We hebben een mooie en interessante uiteenzetting gehad over onze Nederlandse geschiedenis.

Op de foto’s zijn o.a. de wapens te zien. 
De foto van het madonna beeld werd aan een parochie geschonken om dat ze zich hielden aan de voorschriften van de Bisschop Bernhard von Galen. Er is ook nog een serie foto's toegevoegd die zijn gemaakt door Mineke Pijper.

Gé Algera

Onder Vuur 02-2016
Etentje Culturele Commissie

De Culturele Club heeft op 27 januari 2016 een etentje georganiseerd in de “Campus” in Winschoten. De” Campus”  is een onderwijsinstelling en heeft o.a. een afdeling Horeca waar leerlingen een opleiding kunnen volgen voor kok en bediende in een restaurant. Om leerlingen het vak te leren worden er regelmatig oefenavonden georganiseerd. Een deel van de leerlingen kookt en de andere groep werkt dan in de bediening. 
De gasten waar ze voor koken kunnen zich opgeven bij de school. 
Wij waren met een groep van 27 vrouwen. 
De tafels waren keurig gedekt. We kregen eerst een amuse gepresenteerd, tartaar van tonijn met zeekraal. Er stonden twee voorgerechten op het menu, een Italiaanse salade en daarna een mosterdsoep. Het hoofdgerecht bestond uit kipfilet, roseval aardappelen, sperzieboontjes met spek en een salade. 
Het smaakte allemaal prima. Als nagerecht werd er vanille ijs met chocoladesaus met slagroom en chocoladecake geserveerd. 
Na afloop hebben we nog een kopje koffie of thee genoten. 
De dames vonden het een geslaagde avond en stelden voor om dit nog een keer te herhalen.

Verslag: Gé Algera
Foto´s: Gé Algera en Gerrie Smit  

Etentje Campus 01-2016
Excursie naar 't Slaait'nhoes. 

Op donderdag 8 oktober 2015 brachten we met 10 dames een bezoek aan museum 't Slaait'nhoes in Onstwedde. We werden bij de ingang verwelkomd door de heer Geert Nieuwenhuis. 
Bij binnenkomst in het museum moesten we even wennen aan het schemerlicht. Maar toen er meer lampen aangingen, zagen we een enorme verzameling van allerlei gebruiksvoorwerpen uit vroeger tijden hangen, liggen en staan.
Aan een lange tafel met daarop een divan- en pluchen tafelkleed konden we plaatsnemen. 
Eerst genoten we van een kommetje (kommegie / komke) koffie met heerlijke zelf gebakken appeltaart met slagroom.
Ondertussen praatten we gezellig met elkaar en keken we onze ogen uit.
De heer Nieuwenhuis vertelde op een leuke manier over zijn verzamelcollectie in het museum. Dit deed hij aan de hand van allerlei gezegdes, spreekwoorden en andere uitdrukkingen, terwijl hij de betreffende voorwerpen er bij liet zien.
Vlak onder het dak van zijn verbouwde Saksische boerderij uit de 18e eeuw zagen we kromme balkjes: 'slaait'n' genoemd.
Na de 'rondleiding' door het museum kregen we een demonstratie zandtapijtstrooien te zien. De heer Nieuwenhuis maakte een paar prachtige figuren voor ons. Een paar dames waren zo enthousiast dat ze deze techniek zelf ook even gingen uitproberen. 
Op de bijgevoegde foto's is te zien wat er zoal te bekijken en te beleven valt in het museum.
Met een voldaan gevoel liepen we onder het oprapen van pas gevallen kastanjes buiten naar onze auto en keerden we huiswaarts.

Roelie de Haan

Excursie naar 't Slaait'nhoes in OnstweddeExcursie van de Culturele Club.


Op donderdag 23 april 2015 zijn we rondgeleid in het nieuwe Cultuurcentrum “De Klinker”. 
Er was veel belangstelling voor deze excursie. Er waren 40 dames van onze afdeling aanwezig. 
We werden ontvangen door de directeur Leo Hegge en Wubbe Koning, hoofd programmering & marketing. Wubbe is verantwoordelijk voor het theaterprogramma.
Zij gingen elk met 20 personen door het gebouw om ons zoveel mogelijk te laten zien. 
De Klinker herbergt onder meer een bibliotheek, muziekschool, kunstencentrum en twee schouwburgzalen, een grote en een kleine zaal. In de kleine zaal kunnen kleine voorstellingen worden gehouden en wordt tevens gebruikt als bioscoopzaal. Verder kan men in deze zaal congressen en recepties houden. 
We mochten ook even op het grote toneel kijken en in de kleedkamers voor de artiesten en hun foyer. 
Donderdag waren we niet de enige bezoekers van het Cultuurhuis. 
Er werd die dag voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisscholen een voorstelling gegeven door “Kikker”. 
We zijn als groep ook even op de foto gekomen met “Kikker”. 
Na de rondleiding hebben we allemaal een kopje koffie met gebak genuttigd in het theatercafé. 

Tekst: Gé Algera
Foto’s: Gerrie Smit
Uitstapje naar “Alida’s Kleine Wereld”.

De Culturele Club organiseerde donderdag 26 februari 2015 een bezoek aan Alida’s Kleine Wereld, een Poppenhuismuseum in Veendam. Alida Ottjes begon haar museum 15 jaar geleden. Ze werkte voor die tijd in een stoffenzaak. Haar eerste poppenhuis werd ingericht als een stoffenzaak met stoffen die ze ook zelf had verkocht. 
Inmiddels is haar collectie zo uitgebreid dat ze geen plaats meer heeft voor meer poppenhuizen. De afgelopen jaren kreeg ze poppenhuizen geschonken van mensen die hun poppenhuis een goede bestemming wilden geven. Nu is ze bezig om steeds weer nieuwe meubeltjes en andere spulletjes te maken voor haar huizen. Hiervoor gebruikt ze allerlei dingen die ze vindt in huis, bijvoorbeeld dopjes van tubes als bloempotje, kerstballen voor een lampje, blikjes waar ze stoelen van maakt. En ze gaat naar rommelmarkten om spulletjes te zoeken. 
Het museum is geopend op maandagmiddag en op donderdagmiddag, behalve in juli en augustus en op feestdagen. Het kan ook op afspraak bezocht worden.

Verslag en foto’s: Gé Algera

Culturele Comm 02-2015Uitstapje Culturele Commissie en Commissie Groen

Op 18 september hebben de culturele commissie en de commissie groen gezamenlijk een bezoek gebracht aan museum Musica en aan City Channel Garden in Stadskanaal. 

Het museum is gevestigd in het 100 jaar oude voormalig Ned. Hervormde kerkje Bethel. De familie Norder heeft in de loop der jaren heel wat draaiorgels, harmoniums, piano’s, pianola’s  harmonica’s, speeldozen en oude radio’s verzameld. Uit alle instrumenten komt geluid.

Hoewel de heer Norder zegt geen noot te kunnen spelen laat hij de mooiste melodieën horen precies zo als dat vroeger ook in huiskamers en de danscafe’s gebeurde. De heer Norder heeft alles wat stuk binnenkwam zelf gerestaureerd. Of het nu een pianola of speeldoosje of een groot draaiorgel is, hij vertelt er met veel enthousiasme over. De opstelling is zo dat je de ontwikkeling van de techniek van de instrumenten in de loop der jaren ziet veranderen: van metalen platen en rollen met puntjes of gaten naar kartonnen rollen en cassettebandjes.  
 
Het grote draaiorgel de Lorelei heeft hij voor een groot deel zelf gebouwd. Ook de voorkant van het draaiorgel is door hem gemaakt. In een kamer achter het museum staan nog allerlei voorwerpen van vroeger: oude kachels, serviesgoed, gereedschap van vroeger en huishoudelijke attributen. Het was een gezellig en geslaagd bezoek aan het museum. 

Daarna zijn we naar de City  Channel Garden gegaan. We werden ontvangen door Lida Lourens  met een kopje thee/koffie. Zij verzorgt sinds een jaar de tuin alleen. Daar heeft ze een dagtaak aan. De tuin is 25 are groot en alles is beplant tot in de kleinste hoekjes. De bovenste laag is een meter dik, en daar onder ligt een veenlaag. Dat is goed voor de afvoer van water. In de bovenste meter  zitten allerlei bollen iedere laag bevat een ander soort bol zodat er telkens weer een andere soort bloeit. Op verschillende diepte gaan er 10.000 bollen van een kweker uit Noord-Holland de grond in. In februari beginnen dan de camelia’s en sneeuwklokjes in alle soorten en maten. Daarna de botanische krokussen en scilla’s  fritularia’s , muscaries en puschkinia’s  In maart en april staat de tuin vol narcissen en tulpen. Daarna komen de bolgewassen die later in het jaar bloeien.
 
Iedere drie weken gaat Lida de tuin door om alles te bemesten zodat alle nog te bloeien planten ook goede voeding krijgen en zo mooi kunnen bloeien. Na de uitleg over de tuin gingen we de tuin in. Met veel kennis van zaken vertelde ze over alles wat in de tuin aan planten en struiken te zien is. Planten en struiken die ze zelf gehaald heeft uit verschillende werelddelen. We mochten, als we wilden, van alle planten zaad meenemen. In de tuin gaat er niets verloren. Het snoeihout wordt achter in de tuin als houtwand opgestapeld  zodat de vogels daar hun voedsel uit kunnen halen  Ook wordt er snoeihout versnipperd voor de tuinpaden. En vooral, er wordt geen gif gestrooid. Zieke planten en bollen worden verwijderd. 
Het was een gezellige en leerzame middag. Zeker de moeite waard om volgend voorjaar nog een keer te gaan om al die bollen te zien bloeien.

Gé Algera

De foto's van het tweede deel van het uitstapje staan bij de Commissie Groen

MusicaBezoek aan Norg 10 april 2014

Op 10 april  2014 gingen we met 19 dames naar Norg. Dit uitstapje was georganiseerd door de Culturele Club. In Norg zijn heel veel leuke winkels om te bekijken en om er iets te kopen. Zo zijn er cadeauwinkels, antiekwinkels, bloemenwinkels en winkels met edelstenen en sieraden. Nadat we de lunch hadden gebruikt in een restaurant gingen we in groepjes rond om al deze winkels te bezoeken en natuurlijk werd er ook wat gekocht. We brachten ook een bezoek aan de poppendokter in haar winkel “Poppenstijn”.  Na het winkelen hebben we van een high tea genoten in het oude bakkerswinkeltje 
”Het Lekkernijtje”.

Gé Algera

Cult comm 10042014Naar de operette 15 maart 2014

Op 15 maart zijn we met de Culturele Club naar een voorstelling geweest.
Deze keer naar "Der Vogelhändler" van Carl Zeller.
Met 17 dames waren we present in Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn in Veendam. De operettevereniging uit Wildervank bracht deze operette ten gehore.

Gé Algera

Der VogelhändlerMusical Aletta Jacobs 12 maart 2014

Dinsdag 12 maart zijn 26 dames van onze afdeling mee geweest naar de “Musical Aletta Jacobs” in Groningen. De voorstelling begon op diverse locaties in de binnenstad van Groningen. Ieder bezocht twee van deze plekken. Op deze locaties werden korte fragmenten opgevoerd uit het leven van Aletta. Eén van de locaties was de bestuurskamer van de Rijksuniversiteit in de Oude Boteringestraat 44. Daar was een eetkamer ingericht. Wij waren met onze groep te gast in die eetkamer van de familie Jacobs. Daar begon de strijd van Aletta (jongste van het gezin) om te willen studeren voor arts. De ouders waren hier op tegen en gaven geen toestemming. Vrouwen hoorden te trouwen en voor het gezin te zorgen.
Op deze locatie speelde de oud burgemeester van Hoogezand-Sappemeer Yvonne van Maastrigt de rol van de moeder van Aletta. 

De volgende scène speelde zich af in de parkeergarage van de Ossenmarkt. Hier werd via dans en diaprojectie getoond waar Aletta naar toe reisde voor haar strijd voor de rechten van de vrouw. In deze scene danste Laura Dekker mee. Zij is gekozen omdat zij net als Aletta liet zien dat je een groot doorzettingsvermogen moet hebben als je wat wilt bereiken in het leven. Laura Dekker wilde alleen om de wereld te zeilen, maar had daarbij veel tegenwerking.
Ook zij zette haar plan door en het is haar gelukt.

Daarna gingen we met alle deelnemers in een lange stoet via de Oude Boteringestraat en over de Grote Markt naar de Groninger schouwburg. Onderweg werden we nog verrast met wat straattheater. Toen we aankwamen bij de schouwburg was daar een gezellige drukte. Er stond een draaiorgel te spelen om het publiek te verwelkomen.

Na een korte pauze ging de voorstelling verder in de schouwburg. We zagen hier hoe de strijd van Aletta verder ging. Dat waren scènes over de studie, vrouwenkiesrecht en geboorte- beperking. We hebben genoten van de mooie scènes en de muziek. De organisatie van het geheel was erg goed.
We bedanken het theatergezelschap GOOV voor hun geweldige optreden.      

Gé Algera

Aletta Jacobs
Excursie op 13 februari 2013 naar het Grafisch Museum in Groningen.

Met een aantal dames bracht de culturele club een bezoek aan het Grafisch Museum in Groningen. Het museum huisvest drie onderdelen.

De clichéfabriek . Hier staan alle machines opgesteld die gebruikt werden voor de computer zijn intrede deed. Aanvankelijk goot men alleen letters voor het vullen van de letterkast. De handzetter maakte er daarna woorden, regels en zinnen van.
In 1886 wordt de zetmachine uitgevonden. Door toetsaanslagen werden in matrijzen woorden en regels gevormd en voor een gietvorm gebracht. Na 1886 werden er nog een aantal andere zetmachines ontwikkeld. We kregen een spontane rondleiding van een vrijwilliger die ons vertelde over de werking van de machines die stonden opgesteld.
Twee heren waren bezig om drukwerk te maken voor het museum. Verder worden er om concurrerende redenen geen drukwerken geleverd voor particulieren en bedrijven.
 
Op de tweede etage bevindt zich de boekbinderij. Daar worden tevens wisselende exposities gehouden door diverse kunstenaars op het gebied van fotografie en grafische vormgeving.

Op de bovenste verdieping is het atelier van  Hendrik Nicolaas Werkman. Dat was iemand die een volkomen nieuwe vorm van prentkunst had bedacht en daarmee wilde experimenteren. We kregen middels een demonstratie te zien hoe Werkman in 1923 zijn druksels maakte (zoals hij ze zelf noemde). In het Werkman - atelier worden in voor- en najaar workshops gegeven over de ’Werkmantechnieken’.
Bezoek aan het” Klokkengieterijmuseum” en aan het museum  Slag bij Heiligerlee”

Met een aantal dames hebben we op 9 oktober 2013 het vernieuwde museum in Heiligerlee bezocht. Eerst  kregen we een film te zien hoe het klokkengieten in zijn werk ging. Vervolgens vertelde onze gids, de heer Koek, ons het een en ander over de geschiedenis van het klokkengieten. Het klokkengieten werd een paar eeuwen geleden naast de kerk gedaan. Men maakte dan een groot gietgat naast de kerk waar de klok gegoten werd. Zo gingen de klokkengieters van de ene opdracht naar de andere. Later ging men dit niet meer naast de kerk doen maar werden er bedrijven opgericht en het gebeurt nu nog maar zelden ter plekke. Alleen in Kampen zijn een aantal jaren geleden nog een paar klokken naast de kerk gegoten.

De klokkengieterij van de firma van Bergen werd opgericht in 1795 in Midwolda. Na een familieconflict ging één van de broers in 1862 een nieuw bedrijf starten in Heiligerlee. Die plek was een bewuste keuze, omdat het aan het Winschoterdiep lag. Men kon dan gebruik maken van het kanaal om de materialen aan te voeren en de klokken te transporteren. Naast luidklokken werden er ook uurwerkklokken gemaakt. Ook maakte men voor de brandweer brandspuiten. Na de oorlog moesten er veel luidklokken vervangen worden omdat tijdens de tweede wereldoorlog veel klokken waren meegenomen door de bezetter. Omdat klokken eeuwen meegaan is de vraag nu niet meer zo groot. In 1980 kwam er een eind aan het bedrijf.

Na de rondleiding door het museum zijn we naar het museum “Slag bij Heiligerlee” gegaan.
Deze afdeling is onlangs vernieuwd. Ook hier begonnen we in een mooie filmzaal met het bekijken van een film over de veldslag bij Heiligerlee in 1568, de slag waar graaf Adolf sneuvelde. Die veldslag wordt algemeen als het begin van de 80 jarige oorlog beschouwd.
Een deel van de beelden die we zagen zijn opgenomen tijdens het evenement van de “Slag bij Heiligerlee”.Die veldslag werd vorig jaar nagespeeld in de omgeving waar nu het standbeeld staat. Na de film hebben we in het museum de verhalen gelezen en de attributen bekeken die daar uitgestald stonden.

Gé Algera

Klokkengieterijmuseum
Te gast bij de “Smaak van Groningen”

De culturele club heeft op 18 april 2013 een etentje georganiseerd bij de Smaak van Groningen in de Cosy Corners in Beerta. We waren met 15 personen aangeschoven. Door een groep buitenlandse vrouwen en een man werden buitenlandse gerechten met producten uit onze streek klaargemaakt. Zij doen dit regelmatig op verschillende plaatsen in onze regio. Iedereen kan hen vragen bij een feestje aan huis of op een geschikte locatie.

Het voorgerecht was een aardappelnestje gevuld met champignons en kip. Het aardappelnestje bestond uit een mandje gemaakt van fijn geraspte aardappelsliertjes. Deze waren tussen twee zeefjes gefrituurd. Een heel werk voor de dames waar veel geduld en bereidingstijd voor nodig was om ze te maken. Er konden 8 nestjes per uur gemaakt worden. Het recept stamt uit Tsjetsjenië.

Het hoofdgerecht bestond uit Afghaanse rijst met wortels en rozijnen. Daarbij werden mantoes geserveerd (gevulde deeglapjes met diverse vlees- en groentevarianten) en verder salade vitamini naar Russisch recept en heerlijke pompoen met yoghurtsaus. Als groente kregen we de eerste asperges van Groningse bodem van dit jaar. Een appelgebakje vormde de afsluiting van het menu.

Het was erg gezellig en het eten was heerlijk. Na de maaltijd werden we nog verrast met een PowerPoint presentatie door één van de gasten die als vluchtelingenhulp had gewerkt in Soedan. Het was een geslaagde avond, zowel culinair en informatief.

Bezoek aan Galerie “Silo Del Arte” in Nieuw Buinen op
17-10-12

De culturele commissie bracht op 17 oktober een bezoek aan galerie “Silo Del Arte” in Nieuw Buinen. De galerie is gesitueerd in een oud kerkje.  We werden ontvangen door Erik Zwezerijnen, mede eigenaar van de  galerie. Naast de glasobjecten, gemaakt door zijn vrouw Louisa van den Hof, die te zien waren, vertelde Erik over zijn werk als kunstschilder. Zijn werk noemt hij Zwierig – Figuratief. Een combinatie van werkelijkheid, fantasie, speels en vol kleur met een positieve uitstraling. Schilderen is zijn passie en zijn leven. Hij exposeert over de hele wereld. De kunstwerken zijn betaalbaar door iedereen. Er ging dan ook een schilderijtje mee naar Winschoten. En omdat niet iedereen direct een keus kon maken en er nog even over wilde nadenken komt er voor sommigen vast nog wel een vervolgbezoek. 

Na de thee/koffie met een heerlijk cakeje gebakken door Helga vertelde hij over de glasobjecten die geschilderd worden door zijn vrouw Louisa. Een aparte kunst waar veel tijd per object in zit. Zij beschildert bewerkt glas aan de buitenzijde. Dat kunnen mooie gave suikerpotten, gebakschaaltjes of karaffen zijn. Zij gaat antiekbeurzen en rommelmarkten af om gave glazen objecten te zoeken. Zij schildert ook voor klanten. Iedereen kan zelf glazen voorwerpen bij haar brengen en die door haar laten beschilderen.

Bij het regelen van deze excursie werd gezegd: “we zijn maar klein en jullie zijn met een uurtje wel uitgekeken.”
Maar dat bleek niet te kloppen. We zijn bijna twee uur geweest.

Na het bezoek aan het atelier zijn we nog even in Stadskanaal geweest. Daar hebben we de nieuwe promenade bij het kanaal bekeken. En als afsluiting hebben we bij bakker Blom ons zelf getrakteerd op een kopje koffie met een heerlijk gebakje.
Bezoek aan het museum Wierdenland in Ezinge 24-05-12

Op 24 mei bracht de culturele club een bezoek aan het  Museum Wierdenland in Ezinge.
Het was prachtig weer en al slingerend langs smalle wegen door een deel van het Hogeland kwamen we aan in Ezinge. In een introductie door middel van een diaserie zagen en hoorden we hoe de huizen ver voor de jaartelling er uitzagen en hoe de mensen leefden. In die tijd begonnen de bewoners van het kustgebied met het ophogen van hun woonplaatsen. Dat was nodig omdat het woongebied van tijd tot tijd overstroomde. Deze kunstmatig gevormde heuvels worden wierden genoemd. In Friesland worden ze ook wel terpen genoemd. Na aanleg van de dijken in de Middeleeuwen groeiden sommige woonplaatsen uit tot flinke wierdendorpen, die tot aan vandaag nog steeds bestaan. Het museum vertelt het verhaal van de opgravingen van de wierden van Ezinge rond 1930. Onder leiding van archeoloog van Giffen werden er resten van 85 boerderijen uit opeenvolgende prehistorische perioden blootgelegd. En zo werd duidelijk hoe de wierdenbewoners leefden.
Na deze uitleg gingen we naar de wierde zelf, 800 meter verder op in het dorp. We zagen hoe de wierde was afgegraven. De oude kerk (in romaans gotische stijl) staat er nog, op een 5 meter hoge heuvel. 
Na uitleg ter plaatse gingen we weer naar het museum waar  we nog meer informatie kregen door middel van foto’s en voorwerpen uit die periode.

Na het bezoek aan het museum hebben we de middag afgesloten met een bezoek aan het bekende café Hamming in Garnwerd aan het Reitdiep.
Excursie van de culturele club op 8 maart 2012
 
De Culturele Club heeft op donderdag 8 maart met 22 personen een bezoek gebracht aan de Quiltboerderij de ‘Naaidoos’ in Nieuw Buinen. Vooraf was er een bezoek gepland naar galerie ‘Silo der Arte’.


Maar door familieomstandigheden was het atelier gesloten en kon dit bezoek niet doorgaan. Daarom zijn we direct naar de Quiltboerderij gegaan. We hebben ons zeer vermaakt tussen de hoeveelheid stoffen die er te zien waren.  Ze lagen planken vol en hoog tegen de wanden opgestapeld en hadden diverse motieven. Ook mooie quiltkleden waren er te zien.


Omdat we tijd over hadden zijn we na het nuttigen van een kopje koffie of thee nog naar de winkel van de porseleinfabriek Goedewagen geweest.
Deze bevindt zich ook in Nieuw Buinen. Na dit bezoek zijn de dames van de Vrije Handwerkgroep verder gegaan naar de stoffenwinkel in Stadskanaal. Zij hadden materiaal nodig om weer nieuwe werkstukken te maken voor de verloting van het volgende jaar. Met 15 dames hebben we een stop gemaakt bij het restaurant ‘De Rode Loper’ in Stadskanaal. Daar hebben we nog een gezellige nazit gehad met koffie met uiteraard iets lekkers daarbij.
 

Niet alleen deden we nieuwe ideeën op in de winkel. Rond de winkel stonden een paar van deze prachtige tafels met voorjaarstaferelen. 


Excursie naar de Media Centrale

De culturele commissie organiseerde  op 12 en 19  oktober en op 2 november een excursie naar de Mediacentrale in Groningen. De animo voor het onderwerp was zo groot dat we drie dagen moesten plannen. 

We werden ontvangen met een kopje koffie. 

Onder leiding van Katja Swabedissen gingen we alle afdelingen langs. Ze vertelde over de kleding die ze verplicht zijn te dragen tijdens het presenteren. 

We maakten een deel van een uitzending Groningse woorden en uitdrukkingen van Fré Schreiber mee. 

De medewerkers waren allemaal even vriendelijk en legden veel uit. We zagen hoeveel werk er moet worden verzet om twee minuten beeld te maken voor de nieuwsuitzending van de avond.  

Met een kijkje achter de schermen volgen we voortaan de tv en radiouitzendingen met een heel andere blik. 

Het was een gezellige en leerzame dag.   


Tuinen van Gees

De culturele commissie is 19 mei 2011 op stap geweest naar de tuinen van Gees. We waren helaas maar met z'n vieren, weinig animo.
Om 11uur vertrokken we naar Hoogeveen, Gé kent die stad erg goed. Daar hebben we wat gewinkeld en geluncht erg gezellig. Daarna gingen we naar Gees. We waren we daar om 2 uur. Het was prachtig weer alleen een hele harde wind. Er waren prachtige stukken te zien, veel met als onderwerp "de Scheepvaart". Je kunt het aan de afbeeldingen wel zien.
Het Paardehoofd en de Tijger zijn gemaakt van hoefijzers, fietskettingen, bouten en moeren. Geweldig! In zo'n prachtige tuin komt alles heel mooi uit.
De vazen die ik heb gefotografeerd, zijn plat keramiek en van een afstand lijken ze rond. Werkelijk uren hebben we rondgedwaald en daarna heerlijke koffie of thee gedronken met eigen gebakken cake. Daarna hebben we nog pannenkoeken gegeten in Oud Aalden
een oude boerderij. Het was een zeer voldane dag. De foto's staan hieronder.

Francien HornBezoek aan Norg Op 10 april  2014 gingen we met 19 ames naar Norg. Dit uitstapje was georganiseerd door de Culturele Club. In Norg zijn heel veel leuke winkels om te bekijken en om er iets te kopen. Zo zijn er cadeauwinkels, antiekwinkels, bloemenwinkels en winkels met edelstenen en sieraden. Nadat we de lunch hadden gebruikt in een restaurant gingen we in groepjes rond om al deze winkels te bezoeken en natuurlijk werd er ook wat gekocht. We brachten ook een bezoek aan de poppendokter in haar winkel “Poppenstijn”.  Na het winkelen hebben we van een high tea genoten in het oude bakkerswinkeltje 
”Het Lekkernijtje”. Gé Algera