Felicitatie Commissie


Wilt u een ieder die in aanmerking komt voor een felicitatie of jubileum, doorgeven aan de felicitatiecommissie?

Contactpersoon: K.H. Eising-Wijngaard, tel. 413063

M.C. Klein-Helder     S. Schutte-Schreuder
A. Kuiper-Eggens     H.E. Smit-v.d. Kamp
L. Poel-Vlas             W.A. Veen-Vording
A.M.H. Reininga             K. v.d. Velde-Reininga
N. Scheeres-van Oorschot


De felicitatiecommissie is in april 1995 van start gegaan. De commissie bestaat uit 11 dames die de jarigen van 65/70/75/80 en volgende jaren een bloemetje brengen. Ook worden huwelijken van 25/40/45/55 en 60 jaar met een bloemetje en bezoek vereerd. Aan de reacties te horen wordt het bezoek erg op prijs gesteld. De dames van de commissie komen 2 keer per jaar bijeen, dan wordt er afgerekend en er worden nieuwe data van verjaardagen en huwelijken onder de dames verdeeld.

Op de foto's ziet u enkele dames van de commissie op een bijeenkomst waar de nieuwe 'data' worden verdeeld. De penningmeester van de afdeling is hierbij aanwezig om de financiën te regelen.11-2015

Afscheid Marietje Jager

Op 23 november 2015 kwamen de dames van de felicitatiecommissie bij elkaar. Ze namen afscheid van Marietje Jager. Marietje heeft de felicitatiecommissie 20 jaar geleid. Ze werd op deze dag verrast met o.a. een bloemetje en bij de koffie en/of thee werd gesmuld van een heerlijk gebakje. 

Marietje bedankt.
Afdelingsbestuur 

Felicitatiecomm 12-2015

12-2012

Hennie Greving  van de felicitatiecommissie en voorzitter Gé Algera zijn 
op 1 dec. 2012 naar de receptie geweest van mevrouw Reininga en haar man.
Hennie Greving overhandigde het bruidspaar Reininga v/d Woude namens de 
Vrouwen van Nu een mooie orchidee ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk.