Gymnastiekclub

De gymnastiekclub sport op de dinsdagmorgen van 10.15 -11.00 uur in de gymzaal aan de Piet Heinlaan onder leiding van dhr. De Deugd.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Contactpersoon: M. Jager-Toren, tel. 417930