HandwerkgroepenOnze afdeling telt 3 handwerkgroepen, namelijk:

2 handwerkgroepen oude handwerktechnieken
Deze dames, begeleid door A.A. Immenga-Brouwer, tel. 415188, komen 1 x per 14 dagen bijeen bij één van de deelneemsters thuis (toerbeurt).

1 vrije handwerkgroep
Contactpersoon: R. de Haan-Wesseling, tel. 430150
De deelneemsters komen een paar keer per jaar bij elkaar thuis. Ze bekijken wat er gemaakt is en bespreken wat er nog gemaakt kan worden.
Tijdens de jaarvergadering verzorgen zij een verloting. De prijzen bestaan uit de door hen gemaakte werkstukken.Vrije Handwerkgroep

Wij, de leden van de Vrije Handwerkgroep, houden zich bezig met het maken van cadeautjes voor de jaarlijkse verloting. Wij kiezen zelf wat wij graag willen maken en welke techniek we daarbij gebruiken.
Wij maken de handwerken gewoon thuis, zodat we zelf onze tijd daarvoor kunnen indelen.

Een paar keer per jaar komen we bij elkaar bij 1 van de leden thuis. We bespreken dan wat we gaan maken. En er is ook gelegenheid om te laten zien wat er al gemaakt is.

1 keer per jaar volgen we een workshop, waarbij we nieuwe ideeën kunnen opdoen.
Als we nieuwe materialen nodig hebben, kopen we die soms gezamenlijk tijdens een gezellig bezoek aan een handwerkzaak.

Het geld hiervoor komt binnen tijdens de jaarlijkse verloting.

Maar er blijft daarnaast altijd nog een bedrag over om anderen blij mee te maken.

Zo ontvingen onze Felicitatie- en Ziekencommissie de afgelopen jaren een mooi bedrag dat zij dan weer konden besteden bij het kopen van een bloemetje, o.i.d. voor onze eigen leden.

Op de verloting van 2017 gaven we een bedrag voor de genezing van Geuko.
Op de website: http://www.adventure-geuko.com kunt u hierover meer lezen.

De Vrije Handwerkgroep bestaat momenteel uit 6 leden.

Roelie de Haan

Op 12 en 13 april 2017 was in Sappemeer de Provinciale handwerktentoonstelling.

Els de Haas en Gé Algera zijn daar namens het bestuur heen geweest. Via onderstaande link vind je de foto's van de prachtige werkstukken. 


Dinsdag 2 oktober 2012 kwamen de dames van de 'Vrije handwerkgroep' bij elkaar om de nieuwe handwerkstukken te bespreken.
Mevrouw Reininga kreeg op deze middag een bloemetje aangeboden door voorzitter Gé Algera omdat ze gestopt is als contactpersoon bij de groep. Mevrouw Reininga blijft wel deelnemer van de club.