Postadres

Post voor de Vrouwen van Nu Winschoten kunt u sturen naar onze secretaris:

Anje Kuiper
Tulpstraat 10 
9675 GL Winschoten
telefoon 0597-422410