Postadres

Post voor de Vrouwen van Nu Winschoten kunt u sturen naar onze secretaris:

Harmina Bos,
Kastanjelaan 12,
9674 BE Winschoten.

e-mail: harminabos@hotmail.com