Vrouwen van Nu

Het doek is gevallen...................Na bijna 62 jaar is voor de Vrouwen van Nu afdeling Winschoten om diverse redenen het doek gevallen en is er een einde gekomen aan Vrouwen van Nu Winschoten. De laatste bijeenkomst was de kerstavond op 16 december 2019, waarvan u nog het verslag kunt lezen bij de Afdelingsavonden.De website zal nog een tijdje te zien zijn. Maar zal in de loop van de tijd waarschijnlijk gaan verdwijnen.

De namen van de bestuursleden die u hieronder nog aantreft, zijn dus nu oud- bestuursleden en zij zijn dus niet meer actief voor de afdeling Winschoten.

Wijzigingen voor de website kunt u doorgeven aan webmastervvn@realsite.nl

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is opgericht op 14 oktober 1930. Op de landelijke jaarvergadering in 1999 is besloten om in het vervolg NBvP te gebruiken met daaraan toegevoegd: Vrouwen van Nu, toen werd de officiële naam NBvP, Vrouwen van Nu. In 2013 is de toevoeging NBvP helemaal komen te vervallen en is de naam gewijzigd in Vrouwen van Nu.

De afdeling heeft 150 leden en er zijn ongeveer 14 commissies en clubs waaraan ze kunnen meedoen. Het verenigingsjaar loopt van september t/m mei. Iedere maand is er een afdelingsavond met een lezing, film, diapresentatie, boekbespreking, enz. Op de feestavonden, Kerstavond en Nieuwjaarsvisite, is er meestal een feestelijk programma.

Hoe is het begonnen in Winschoten?

Op 13 januari van het jaar 1958 werd op initiatief van mevrouw Olsder-Ter Horst en met medewerking van de afd. Beerta een voorlopig comité opgericht, bestaande uit de dames: de Jong, Mooi, Westers, Sebens, Veenstra, Elzen en Olsder. Ieder lid van het comité zou proberen 5 dames mee te krijgen voor de “avond” op 24 januari. In “Hotel Smid” waren die avond 47 dames bijeen om te luisteren naar de toenmalige provinciaal secretaresse van de Bond, mevrouw Reijntjes-Kleinsma. Aan het eind van de avond werd de afdeling Winschoten opgericht.

De missie van de Bond (in al die jaren niet veranderd) is: De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkelingen willen werken en die met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Bestuur Vrouwen van Nu afd. Winschoten:

Mailadres Vrouwen van Nu Winschoten: vvn.winschoten@gmail.com

Voorzitter:

Willemien Tielemans

Zaanstraat 2B

9673 CC Winschoten

telefoon 0597-672613

e-mail famtiel@kpnmail.nl

Secretaris:

Anje Kuiper

Tulpstraat 10

9675 GL Winschoten

telefoon 0597-422410

e-mail anjekuiper@hotmail.com

Penningmeester:

Sophie Loithaler

IJsselstraat 12

9673 CX Winschoten

telefoon 0597-420287

e-mail deweloi@planet.nl

Algemeen Bestuurslid:

Harmina Bos

Kastanjelaan 12

9674 BE Winschoten

e-mail harminabos@hotmail.com

Els de Haas

Populierenweg 52

9674 JT Winschoten

e-mail e.de.haas@live.nl